Hva er et forbønnsrom?
Forbønnsrommet er et sted hvor vanlige kristne fra INRI som er opplært i denne tjenesten ber for mennesker som trenger helbredelse. Forbønnsrommet er og et sted der en kan komme og være i Guds nærvær.
 
Hvorfor be?
Fordi Jesus sa det. Og det er i hans navn vi har denne fullmakt og kraft.
«Og disse tegnene skal følge dem som tror, og når de legger hendene på syke skal de bli friske.» Mark 16:17-18
«Han (Jesus Kristus) tok bort våre plager og bar våre sykdommer» Mat 8:17
 
Fortrolighet
Personer som ønsker forbønn vil få en individuell og fortrolig mottakelse og dine bønnebehov behandles konfidensielt. Etter registrering og før du blir bedt for, har vi et venterom som det blir spillt musikk og mennesker møtes for å søke Gud. (Erfaring mange steder er at mennesker ofte blir helbredet i dette rommet uten at mennesker har bedt for dem).
 
Hovedfokus
Vårt hovedfokus er fysiske helbredelse. Vi gir ikke råd i forhold til medisiner. Vi oppfordrer personer som tar imot forbønn om å fortsette med bruk av sine medisiner til lege sier noe annet.
 
Gjentatt forbønn
Vår erfaring er at noen helbredelser skjer over tid. Vi oppmuntrer personer som har mottatt forbønn om å komme tilbake for videre forbønn der helbredelse ennå ikke har funnet sted.
 
Alle Mennesker
Tilbudet i forbønnsrommet er for alle mennesker, uavhengig av tro og livssyn.
 
 
 
Åpningstider: Se program eller kalender