Øygardssong
 
 
 
 
Øygardssong er namnet på eit konsertkonsept med fokus på kristen song og musikk. Det er eit samarbeid mellom Den norske kyrkja i Øygarden, INRI – kyrkja og Vik bedehus.

Vi ynskjer å samle menneske frå Øygarden og nabokommunane og formidle kristen song og musikk med høg kvalitet. Øygardssong går difor også utanfor Noregs grenser for å hente utøvarar, i tillegg til nasjonale og lokale utøvarar. Arrangementet er tenkt å gi eit løft lokalt og vere til inspirasjon og glede for menneske i vårt område.

 

Stay Connected