Smågrupper i INRI-Kyrkja 
 
Hver dag fortsatte de å forkynne om Jesus, både i tempelet og i hjemmene, og de holdt ikke opp med å forkynne Jesus som Messias.
Ap.gj. 5, 42
 
 
 
Vår visjon:
Vise godhet og vinne mennesker for Jesus
 
 
 
 
 
Koronasituasjonen
Om koronasituasjonen skulle
tilsi at vi ikke kan samles i hjemmene, må vi prøve å
samles til forskjellige tider
og steder i INRI-Kyrkjas
lokaler. Her må vi bare følge
med på de til enhver tids gjeldende regler.
 
 
Hva er en smågruppe?
En smågruppe er en gruppe mennesker som samles regelmessig for å lære Bibelen og hverandre bedre å kjenne. Vi snakker sant om livet og vår egen relasjon til Jesus, ber sammen og tjener mennesker i vårt nærmiljø. Fellesskapet er åpent og vokser ved at nye inviteres inn. Fellesskapene møtes primært i hjemmene, men kan også møtes i møtelokalet, awanarommet eller i møterommet i 2. etasje.
 
Det er viktig at gruppen er forankret i INRI-Kyrkjas visjon og målsetting. Smågruppefellesskapet er med å gjøre menigheten i stand til å vise mer kjærlighet og omsorg, om man har visjonen med seg hele veien.
 
Menigheten kan gjøre mye godt på mange måter, men viktig at vi hele tiden har det klart for oss hva som er selve oppdraget vårt – Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler….., og se jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Smågruppene kan være et godt redskap for å leve i og nå vår visjons mål. Smågruppene hjelper oss med den åndelige utviklingen. Å gi rom for nye ligger i smågruppene DNA.
 
En gruppe består av 4 til 12 personer
Varighet 2 timer f.eks. 10:00 – 21:00
 
Forslag til hvordan en gruppe kan være:
 
19:00  Nær hverandre. Det sosiale fellesskapet, enkel servering
19:30  Gjennom alt gi Gud ære. Takk og Tilbedelse, Lovsang
19:50  Nær Jesus. Bibel og samtale. Bønn for hverandre
20:30  Søkelys på de som ikke er med. Bønn for dem og samtale om hvordan vi kan ta nye steg og vise omsorg for våre naboer, kollegaer osv.
21:00  Slutt. (Viktig å holde tiden)
 
Tanken er også at man skal dele, eller la et par i gruppen starte ny gruppe når gruppen stabiliserer seg på 8 – 10 personer.
 
 
 
 
For gruppemedlemer
 
Ressurser