Refuel er et rusfritt ungdomsmiljø, og vi arbeider for at dette skal være en trygg arena for alle ungdommer. Vi samles annenhver fredag kl. 19.30 på Rong senter. Dørene åpner 18.30. Kl. 19:3o starter møtedelen med lovsang og andakt. Etter en pause med kiosk og mingling fortsetter vi med konkuranser, lek og aktiviteter. Refuel er for 8. klasse og oppover.
Vi har samlinger på alle fredager i partallsuker.

Stay Connected