Trenger du forbønn for sykdom og smerte? Eller bare å være i Guds nærvær? Vi tror på en god Gud som ønsker å helbrede.

Har du bønnebehov – ting du ønsker forbønn for: da kan du enten komme på bønnemøtene, forbønsrommet eller gudstjenestene, evt ta direkte kontakt med pastor Olav Vindenes.
Rigmor har opplevd mange helbredelser
 
“Eg har opplevd legedom frå mange ting. Har hatt store smerter, men etter gjentatt forbøn har eg ikkje lenger smerte i rygg og hofter. Eg har ikkje lenger bruk for smertelindrane midlar.
 
Anbefaler å ta ein tur innom forbønnsrommet eller søkje forbøn på ei gudstjeneste. Gud høyrer bøn!”
 
Rigmop Økland      
Noen andre vitnesbyrd om helbredelser
Gutt, helbredet for matalergier
Mann, helbredet for leddgigkt
Dame, helbredet for depresjon
Dame, helbredet for isjasplager
Mann, helbredet for store ryggsmerter
Dame, helbredet for langvarig smerte i mage og fot.
Når Jesu gikk på jord var helbredelser av syke mennesker en naturlig del. I misjonsbefalingen i Markus evangelium står det: “På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet”
 
Vi tror på helbredelser i Jesu navn. Og det er i hans navn vi har denne fullmakt og kraft. 
Hva er et forbønnsrom?
Forbønnsrommet er et sted hvor vanlige kristne fra INRI som er opplært i denne tjenesten ber for mennesker som trenger helbredelse. Forbønnsrommet er og et sted der en kan komme og være i Guds nærvær.
 
Hvorfor be?
Fordi Jesus sa det. Og det er i hans navn vi har denne fullmakt og kraft.
«Og disse tegnene skal følge dem som tror, og når de legger hendene på syke skal de bli friske.» Mark 16:17-18
«Han (Jesus Kristus) tok bort våre plager og bar våre sykdommer» Mat 8:17
 
Fortrolighet
Personer som ønsker forbønn vil få en individuell og fortrolig mottakelse og dine bønnebehov behandles konfidensielt. Etter registrering og før du blir bedt for, har vi et venterom som det blir spillt musikk og mennesker møtes for å søke Gud. (Erfaring mange steder er at mennesker ofte blir helbredet i dette rommet uten at mennesker har bedt for dem).
 
Hovedfokus
Vårt hovedfokus er fysiske helbredelse. Vi gir ikke råd i forhold til medisiner. Vi oppfordrer personer som tar imot forbønn om å fortsette med bruk av sine medisiner til lege sier noe annet.
 
Gjentatt forbønn
Vår erfaring er at noen helbredelser skjer over tid. Vi oppmuntrer personer som har mottatt forbønn om å komme tilbake for videre forbønn der helbredelse ennå ikke har funnet sted.
 
Alle Mennesker
Tilbudet i forbønnsrommet er for alle mennesker, uavhengig av tro og livssyn.