Smågrupper i INRI-Kyrkja 
 
Hver dag fortsatte de å forkynne om Jesus, både i tempelet og i hjemmene, og de holdt ikke opp med å forkynne Jesus som Messias.
Ap.gj. 5, 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hva er en smågruppe?
En smågruppe er en gruppe mennesker som samles regelmessig for å lære Bibelen og hverandre bedre å kjenne. Vi snakker sant om livet og vår egen relasjon til Jesus, ber sammen og tjener mennesker i vårt nærmiljø. Fellesskapet er åpent og vokser ved at nye inviteres inn. Fellesskapene møtes primært i hjemmene.
 
Gruppen er forankret i INRI-Kyrkjas visjon og målsetting:
Vise godhet og vinne mennesker for Jesus. Smågruppefellesskapet er med å gjøre menigheten i stand til å vise mer kjærlighet og omsorg, om man har visjonen med seg hele veien.
 
Målet med gruppene er å:
  • gi nærhet til hverandre
  • nærhet til Jesus
  • være en hjelp til åndelig modning og utvikling
  • være med å bevare oss i troen
  • hjelp til så vi kan nå nye, og inkludere dem og vise dem omsorg
 
 
Vi har grupper for alle aldre, både delt etter kjønn og blandet.
 
Ønsker du å bli med i en gruppe, eller vil du vite mer om de ulike gruppene?
Send melding til Sølvi – 984 48 928