Innledning til 1. Korinterbrev
Her kan du laste ned bibelske takkebønner som hjelp i bønnelivet.
Nattverd i gruppene
Hjelp til nattverd i smågruppene kan lastes ned her
https://bibel.no/Nettbibel/Service/BibelOrd.aspx