Givertjeneste

Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver. 2. Kor 9:7

Ønsker du å bidra økonomisk til driften av INRI?

 
Ved å gi penger til INRI er du med å investere i bl.a.:
 
• En lokal menighet for alle generasjoner
• Utadrettet tjeneste (Senterkafè, sangstund på Tednebakkane og Kvednatunet)
• Ungdomsarbeid
• Barnearbeidet Awana   
 
Tiende er en bibelsk praksis som vi anbefaler, det vil si 10% av vår inntekt tilbake til Guds hus. Ikke la dette verken skremme deg fra å starte å gi en mindre andel eller hindre deg fra å gi mer. Du står fri til å gi det du har lyst til, etter eget ønske og evne – valget er ditt! (2.Kor 9,7-8)
 
Vi gir i takknemlighet til Han som har gitt oss alt. Takk for det du er med å gi! Med ditt bidrag når vi lenger
Om du ønsker å gi penger til INRI kan du gjøre det på flere måter.
 
Gi Herren ære med det du eier, med førstegrøden av hele din avling.              Salomos ordspråk 3:9
 
1. Kort eller kontant på våre møter
2. Vipps til “INRI Kollekt” – nummer 85619
3. Kontonummer: 3628.44.19957
4. Fast Givertjeneste – Avtalegiro med skattefradrag

Fast givertjeneste

Fast givertjeneste gir kirken økonomisk stabilitet og forutsigbarhet. 
Givertjeneste er for deg som er medlem eller går fast i INRI. Givertjenesten baserer seg på avtalegiro. Du bestemmer selv hvor mye du vil gi, og beløpet kan selvsagt endres om det er ønskelig. Det vil heller ikke bli utført trekk fra konto om det ikke er dekning for beløpet som er satt opp.
Ordningen er administrert av Indremisjonsforbundet (ImF) på vegne av INRI.
 
Fyll ut avtalegiroen, så ordner vi resten. Du kan levere skjema til Ulf Karlsen (kasserer i INRI) eller sende det til; Indremisjonsforbundet, Idrettsvegen 10, 5353 STRAUME.
Fra du fyller ut kupongen vil det gå ca. en måned til ordningen trer i kraft. Ektefeller må fylle ut hver sin kupong for at begge skal få skattefradrag.

Vipps

Velg «Send» og søk opp:

INRI Kollekt #85619
 

Engangsbeløp

Engangsbeløp via bank kan overføres til kontonummer: 

3628.44.19957

 

Skattefradrag

Fra og med 2022 er maksbeløpet for skattefradrag endret fra
kr 50 000 til kr 25 000.
Det vil si at du vil få skattefradrag på 23 prosent for gaver mellom
kr 500 og kr 25 000, forutsatt at vi har ditt navn og personnummer.
 
Endring av gavebeløp
 
Du kan sende en e-post til imf@imf.no, eller ringe
56 31 42 40. Endringen vil bli registrert på din giveravtale hos INRI og vil tidligst gjelde fra neste måned. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hør forkynnelse om givertjeneste