Verdidokument

Bibelske, Viktige Sannheter og Verdier vi som tjenestegjør i INRI-Kyrkja er forpliktet på

Verdidokumentet beskriver INRI-Kyrkjas grunnleggende verdier.

Alle som tjenestegjør i INRI-Kyrkja er forpliktet på dette dokumentet og kan ikke i liv eller arbeid opptre på en måte som åpenbart bryter med retningslinjene som beskrives i dette dokumentet.
 
Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.» Joh 13,34-35
Last ned dokumentet her