Lover for Inri-Kyrkja
 
INRI-Kyrkja byggjer arbeidet sitt på Bibelen Guds ord og Den evangelisk lutherske vedkjenning. På dette grunnlaget driv forsamlinga alt arbeidet sitt, kallar frivillige og eventuelt tilset sine arbeidarar.
 
Last ned hele dokumentet her