Bønn og lovsang
Lovprisning
 
La leppene strømme over av lovsang, for du lærer meg dine forskrifter.La tungen synge ut ditt ord, for alle dine bud er rettferdige. Salme 119:171-172.
Lovprisning er et åndelig offer vi kan gi til Gud. Det står i Bibelen, Hebreerne 13,15. La oss da ved ham stadig bære fram for Gud vårt lovprisningsoffer, det vil si frukt av lepper som priser hans navn
Bønn
Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker.  Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt.  Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. 1. Tim 2:1-4 Det er godt og til behag for Gud at vi ber.
Mange som skal forklare lovsang tar tak i uttrykksformene, som for eksempel sang og musikk. Men å tilbe er i dypeste forstand å sette Jesus først, og lovsangen vil reflektere det livet man lever med Jesus. Hvis man ikke setter Gud høyest i livet, hva hjelper det da om man sier fine ord, synger vakre sanger og løfter hendene. Lovsang uten et oppriktig hjerte, blir bare et skall. Lovsangen kommer som en naturlig følge av kjærlighetsforholdet til Jesus. Lovsang er vår takk tilbake til Gud. Vi takker Ham for alt som han har gjort for oss. Gud har behag i at vi takker ham.(honningdal.no)
Bønn og lovsang i forsamlingen
Vi tror at det er en helt nødvendig del av menighetens liv at vi også  kommer sammen som menighet for å be og lovprise Jesus.
 
Lovprisning og takk danner basis for disse samlingene. Vi ber for menigheten vår, men også andre bønneemner som f.eks. kommunen vår, myndighetene, personlig behov osv.
 
Forbønn for hverandre vil også være en del av innholdet i disse møtene. Så om du er syk så vil det være mulighet til å få forbønn for dette. Det blir også forbønn for andre ting som trykker på eller om du ønsker bare å bli velsignet.
 
Har du bønnebehov – ting du ønsker forbønn for: da kan du enten komme på bønnemøtene, forbønsrommet eller gudstjenestene, evt ta direkte kontakt med pastor Olav Vindenes, eller skrive inn ditt bønneemne i skjemaet under. Det vil da bli tatt med i bønn førstkommende bønnemøte.
Morgenbønn
Lovsang og bønn
 
Det er morgenbønn tirsdag og torsdag kl. 06-07
Det er lovsang og bønn en gang i måneden. Se program.
Og dette er vår frimodige tillit til ham: at han hører oss når vi ber
om noe som er etter hans vilje. Og når vi vet at han hører oss
hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om.
1. Joh 5:14-15

Del 1 “Når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk” Rita Aasen (fra lederkonferansen 2021)

Del 2 “Når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk” (Rita Aasen (fra lederkonferansen 2021)

“Jesus er i går og i dag den samme, ja til evig tid” 

“Mitt hus skal være et bønnes hus” Olav Vindenes

“Er det nå så viktig med bønn” Olav Vindenes

Praying for Revival “Lord will you do it again.”

 Kan vi be for deg?

Vær ikke bekymret for noe! Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk! Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Fil 4:6-7
Fyll ut skjema under eller ta kontakt på en av våre samlinger.
 
Bønn er en av våre kjerneverdier. Det vil være en ære å løfte forespørsel om bønn til Gud.
“… Alltid be og aldri miste motet.” (Luk 18: 1 )